Tyyppisarja W / V


Itseimevä, pyörivä syrjäytyspumppu ulkopuolisilla  laakereilla. Ei metallista kosketusta tuottoruuveissa ja pesässä, soveltuu myös syövyttäville  aineille.

 

Suorituskykytiedot


 

Toimintaperiaate
 

Näillä pumpuilla pystytään käsittelemään käytännöllisesti katsoen kaikkia nesteitä riippumatta viskositeetista, voitelevuudesta tai kuluttavuudestaan. Pumpattavia tuotteita ovat esim. raskas ja kevyt polttoöljy, merivesi, bitumi, melassi, kalkki, hapot, lipeäliuos ja hiilivedyt.

W-sarjan pumppu on vaakasuoraan asennettava pumppu ulkopuolisella laakeroinnilla. Sarjaa on saatavana lyhyenä (zk) ja pitkänä rakenteena (z). Lyhyttä rakennetta käytetään sovelluksissa, joissa paine-ero on suurempi. Koska mekaanisilla tiivisteillä ei tässä rakenteessa ole paljon tilaa, on tiivistevalikoima rajoitettu.

 

Edut


• Soveltuu moniin käyttökohteisiin
• Itseimevä
• Kapasiteetti suoraan verrannollinen pyörimisnopeuteen
• Kompakti rakenne
• Suorakäyttö mahdollinen ilman vaihdetta
• Virtaussuunnan vaihto mahdollista
• Pumppauselementit helppo vaihtaa
• Helppo huolto
• Soveltuu lähes kaikille pumpattaville tuotteille
• Soveltuu korkeaviskoottisille tuotteille
• Alhainen syke
• Alhainen melutaso
• Kuivakäynti mahdollista
• Tasainen virtaus vaihtelevilla paineilla ja volyymeillä
• Erittäin hyvä imukyky, maks. NPSH 1 – 1,5 m / 3 – 5 jalkaa
• Kaksi akselia ja tuottoruuvi -rakenne
 

Käyttökohteet
 

• Öljyterminaalit
• Lastipumput ja –järjestelmät
• Kemikaalit
• Petrokemikaalit
• Downstream
• Konehuonepumput
• Säiliöalukset
• Erikoiskohteet
• Teollisuus
• Pipeline-siirtopumput

 

 

Haluatko tietää lisää? Klikkaa tästä ja ota yhteyttä.